Bc.Pavel Kalpakcis

Bc. Pavel Kalpakcis psychoterapeut; speciální pedagog - etoped,

Vystudoval:
Pražskou psychoterapeutickou fakultu u doc.MUDr. J.Skály CSc. - diplom;

Technickou univerzitu v LB – obor speciální pedagogika – etopedie (poruchy chování)

Člen akreditované výcvikové psychoterapeutické skupiny SUR 40 – pětiletý sebezkušenostní  terapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii
(pod vedením doc.MUDr.PhDr.Kamila Kaliny.CSc.)

Úspěšně absolvoval Kurz terapeutických komunit (esf a MPSV) – certifikát.

Dvouleté studium na TUL LB – Kurz pedagogiky pro vychovatele – prospěl s vyznamenáním

Semináře v rámci studia psychoterapie – Rogersovská psychoterapie; •Neverbální techniky v psychoterapii; Biodynamické masáže v psychoterapii; Poruchy příjmu potravy; Strukturované metody logoterapie; KBT úzkostných poruch; Semináře o problémech při výchově dětí pořádaných PPP.

V průběhu let pracoval v mnoha oborech pomáhajících profesí - v nemocnici, v ústavu sociální péče pro osoby s mentálním postižením, v terapeutické komunitě pro drogově závislé.

V současnosti působí jako psychoterapeut a pedagog, lektor v oblasti vzdělávání pedagogů a pracovníků v sociálních službách (více www.velkyvuz-server.cz), je psychoterapeutem v o.s.Naděje (lidé bez domova) a v mateřské centru Jablíčko, zabývá se rovněž prevencí sociálně - patologických jevů u dětí.


Ve své terapeutické praxi vychází také z LOGOTERAPIE, psychoterapeutické metody, která se snaží pomoci  lidem v těžkých životních situacích. Na toto téma také přednáší. Ve svých přednáškách vychází z osobních zkušeností s klienty, se kterými v průběhu mnoha let pracoval.
 

Praxe:

1996 - 2004 - vedoucí domácnosti v ÚSP Horní Maxov (osoby s mentální retardací)

2005 - pedagog ZŠ Žižkova Turnov

2005 - krátce jako noční vychovatel ISŠ Turnov

2007 - veřejně přednáší na téma: "Jak se vyrovnat s těžkou životní situací - Logoterapie" - na tomto odkaze je možno vyslechnout  rozhovor který jsme poskytli pro Český rozhlas 4 ,  jehož tématem je logoterapie

2008 - až do současnosti - soukromá psychoterapeutická a spec.pedagog. praxe

2006 - až do současnosti - externí psychoterapeut - Terapeutická komunita pro drogově závislé Nová Ves / Chrastava

2006 - až do součastnosti pedagog a preventista sociálně patologických jevů v ZŠ Malá Skála

2011 - až do současnosti lektor společnosti Velký Vůz - oblast vzdělávání pedagogů a pracovníků sociálních služeb - více na https://velkyvuz-sever.cz/

·        

2014 – až do současnosti – psychoterapeut pro NADĚJI

(lidé bez domova více na : https://www.nadeje.cz/in/1757/sluzba_psychoterapeuta_klientum)– pobočky Jablonec n.N., Liberec a Mladá Boleslav

·        

2014 – až do současnosti – vztahový poradce pro Mateřské centrum Jablíčko (více na : https://www.mcjablicko.cz/?page_id=2186J)Více zde: https://www.poradna-psychoterapie.eu/o-nas/
 

 

Z čeho vycházíme ?

- ze skutečnosti, že lidský život podléhá jasně daným zákonitostem. Objevit tyto zákonitosti, vřadit se do jejich principu, znamená vřadit se do funkčního systému, podle kterého se vše v našem životě řídí. Takový přístup vede člověka k radostnému a smysluplnému životu. Pochopení těchto zákonitostí má samo o sobě silný uzdravující účinek.

- z vlastních zkušeností a představ, které nám pomáhají utvářet obraz o tom jak funguje svět a člověk v něm

- vycházíme z toho, že člověk není jen fyzické tělo, ale má také duchovní rozměr

- duše se projevuje prostřednictvím našich přání - naše přání jsou síly, které ovlivňují a formují naše životy

- člověk jako součást přírody je podřízen jejím zákonům

- co člověk činí pro druhé, dělá ve skutečnosti pro sebe

- každý člověk má niternou potřebu objevit smysl svého života

- nemoc či jiná fyzická nebo psychická bolest nás nutí opouštět naše navyklé způsoby jednání a hledat nové