Bc. Michal Drobník DiS.

Michal Drobník Dis.

vzdělání:

Ø Vyšší odborná škola v Bystřici nad Pernštejnem, obor agroturistika. 2003

Ø Vertical Reality 101, pod vedením Davida Wagnera  Phd při University of Integrated Science California. 2005

Ø Terapeutický kurzTachyon Holistic Wellness 101 and 201 pod vedením Davida Wagnera  Phd při University of Integrated Science California. 2005

Ø Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - o. s.  „D“ 200 h (telefonická krizová intervence a krizová intervence tváří v tvář) 2008

Ø Komplexní vzdělávací program v psychoterapii - dynamicky orientovaný s důrazem na experienciální a psychosomatický přístup.  Pětiletý vzdělávací program akreditovaný pro oblast zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností ČLS J.E.P. Odborný garant Mgr. Jan Knop  a Mgr. Marie Zemanová. V celkovém rozsahu 790 hodin, z toho 130 hodin teorie, 560 hodin osobní zkušenosti a 100 hodin výcvikové supervize. 2012

Ø Absolvované kurzy: Práce se sny (MUDr. Kubánek), Biosyntéza (Mgr. Odstrčil, Mgr. Kocnárová)

TUL obor sociální práce : 2016 - 2019; zakončeno titulem Bc.

Supervize v sociální práci (u ASVSP): 2020 - 2022

 

Je členem Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP

 

 

 

Praxe:

2007 - 2009 - pracovník v sociálních službách v terap.  komunitě Advaita,

                  od 2009  - terapeut v terapeutické komunitě pro drogově závislé Advaita

 

Soukromá praxe:

2005 –  Tachyon Holistic Wellness - léčba a odstraňování energetických   

               bloků tachyonizovanými nástroji

 

2015 – psychoterapeutická poradna „Společná cesta“ v Turnově

 

tel.:     605 136 038

mail: misadrob@atlas.cz

IČO:    70812063

 

Z čeho vycházíme ?

- ze skutečnosti, že lidský život podléhá jasně daným zákonitostem. Objevit tyto zákonitosti, vřadit se do jejich principu, znamená vřadit se do funkčního systému, podle kterého se vše v našem životě řídí. Takový přístup vede člověka k radostnému a smysluplnému životu. Pochopení těchto zákonitostí má samo o sobě silný uzdravující účinek.

- z vlastních zkušeností a představ, které nám pomáhají utvářet obraz o tom jak funguje svět a člověk v něm

- vycházíme z toho, že člověk není jen fyzické tělo, ale má také duchovní rozměr

- duše se projevuje prostřednictvím našich přání - naše přání jsou síly, které ovlivňují a formují naše životy

- člověk jako součást přírody je podřízen jejím zákonům

- co člověk činí pro druhé, dělá ve skutečnosti pro sebe

- každý člověk má niternou potřebu objevit smysl svého života

- nemoc či jiná fyzická nebo psychická bolest nás nutí opouštět naše navyklé způsoby jednání a hledat nové