Michal Drobník

služba

délka

cena

Individuální supervize osobně
v Liberci nebo online

60 minut 1 000 Kč/hodinu
Skupinovou supervizi
v organizacích
60 minut 1 000 Kč/hodinu
Terapie 60 minut 500 Kč/hodinu

Petra Michalová

Individuální supervize osobně (Praha) nebo online

60 minut 

1200 Kč 

Skupinová (případová, klientsky zaměřená) nebo týmová supervize osobně (Praha, Brno) nebo online

délka supervize se sjednává se zadavatelem podle velikosti týmu a frekvence supervizí

1400 Kč za hodinu supervize

Individuální terapie pro dospělé (psychologické poradenství) osobně (Praha) nebo online 

50 min

1 000 Kč/hodinu 

Vzdělávání v krizové intervenci, týmové komunikaci, komunikaci s náročnými klienty

 

délka a obsah vzdělávání je předmětem kontraktační schůzky se zadavatelem, která je bezplatná

orientační cena za jednu vyučovací hodinu (45') je 1800,- a zahrnuje přípravu a cestovní náklady, konečná cena se vždycky odvíjí od zakázky 

Kateřina Thelenová

Vstupní konzultace (osobně/online)

30/45 minut 

500 Kč 

Individuální supervize (osobně, online)

50/60 minut 

1 000 Kč

Supervize v organizaci (skupinová, případová, týmová)

celková délka dle kontraktu, cena je uvedena za každou započatou hodinu supervize 

1 200 Kč/hodinu 

Evaluace, konzultace, vzdělávání 

celková délka dle kontraktu, cena je uvedena za každou započatou hodinu práce

1 000 Kč/hodinu

Psaní odborných zpráv

celková délka dle kontraktu, cena je uvedena za každou započatou hodinu 

1 000 Kč/hodinu

 

FA údaje

Erbenova 401, 46008 Liberec

IČ 17897297

ceny nezahrnují cestové, to je dojednáno zvlášť