Poradensko psychoterapeutická činnost naší poradny je zaměřena do oblasti:

 osobních, citových, partnerských, rodinných, pracovních, osobních či jiných problémů. 

Kde Vám můžeme pomoci:

když se cítíte osamělí či psychicky vyčerpaní

když se dostanete do obtížné životní situace se kterou si nevíte rady

při řešení problémů a nedorozumění v mezilidských vztazích, v komunikaci  

při řešení problémů v osobním či profesním životě, při zvládání pracovní krize 

při pocitech méněcennosti, prázdnoty, osamělosti, smutku a ztráty životního smyslu 

v citově vypjatých situacích 

při potížích v sebeprosazení se

při pocitech méněcennosti

při vážném onemocnění (Vás nebo Vašich bližních)

při pocitech viny, nesmíření se s osudem

když chcete pomoct někomu ve svém okolí a nevíte jak na to


Průběh terapeutického sezení:

Nejdříve se telefonicky nebo pomocí e-mailu objednáte.

Na základě dohodnutého času sezení se setkáte s naším terapeutem buď v poradně, nebo u Vás doma (podle toho, co je pro Vás výhodnější).

Jedno sezení trvá max. 60 minut.

Cena za jedno sezení je 500 Kč (po domluvě nebo v případě dlouhodobé terapie poskytujeme slevy).

V průběhu terapie Vám zaručujeme absolutní diskrétnost!

Všechny Vámi sdělené informace podléhají lékařskému tajemství!

Z čeho vycházíme ?

- ze skutečnosti, že lidský život podléhá jasně daným zákonitostem. Objevit tyto zákonitosti, vřadit se do jejich principu, znamená vřadit se do funkčního systému, podle kterého se vše v našem životě řídí. Takový přístup vede člověka k radostnému a smysluplnému životu. Pochopení těchto zákonitostí má samo o sobě silný uzdravující účinek.

- z vlastních zkušeností a představ, které nám pomáhají utvářet obraz o tom jak funguje svět a člověk v něm

- vycházíme z toho, že člověk není jen fyzické tělo, ale má také duchovní rozměr

- duše se projevuje prostřednictvím našich přání - naše přání jsou síly, které ovlivňují a formují naše životy

- člověk jako součást přírody je podřízen jejím zákonům

- co člověk činí pro druhé, dělá ve skutečnosti pro sebe

- každý člověk má niternou potřebu objevit smysl svého života

- nemoc či jiná fyzická nebo psychická bolest nás nutí opouštět naše navyklé způsoby jednání a hledat nové