Kdy vám může být terapie k užitku ...

... když se cítíte osamělí, smutní nebo vyčerpaní

... když se dostanete do obtížné životní situace, se kterou si nevíte rady

... při řešení problémů a nedorozumění v mezilidských vztazích nebo v komunikaci  

... během životních krizí, třeba v souvislosti s onemocněním nebo ztrátou blízkého člověka

... při pocitech méněcennosti, viny nebo studu, pochybnostech o vlastní hodnotě.

 

Jak terapie funguje?

Psychoterapie (terapie) je setkáním a vzájemným obohacením dvou lidí. Vztah roste a kultivuje se prostřednictvím dialogu, během společné cesty, během níž se více a víc dostáváme do kontaktu se sebou, svými pocity a potřebami. Hledáme cesty spíš než řešení. Společně pokládáme otázky, společně se radujeme z nalezených odpovědí. Prostředí terapie je bezpečné, nehodnotící, laskavé ... Terapii je možné obohatit použitím různorodých prostředků a technik, vždy se na nich ale společně s klientem domlouváme. V terapii vyprávíme svůj příběh a společně se na něj díváme v novém, širším kontaxtu. Účinnost terapie je dnes vědecky ověřena.

 

Na koho se tady můžete obrátit:

Michal Drobník

Petra Michalová

Uvažujete o terapii a nejste si jisti? Nemáte dost informací? Spojte se s vybraným terapeutem, domluvte si první bezplatné setkání a zeptejte se na všechno, co potřebujete a chcete o průběhu terapie vědět.