Supervize

Co to je?

Supervize je důležitou součástí zejména pomáhajících profesí, u sociálních služeb je dokonce legislativně zakotvena. Navzdory přísnému latinskému názvu je supervize zejména bezpečný prostor pro sdílení, reflexi vlastní práce a profesní růst. Supervizor plní roli laskavého průvodce, jehož reflexe vedou k většímu odstupu a nadhledu. Zásadním principem supervizního prostoru je bezpečí.

Jaký typ supervize můžete využít?

Poskytujeme supervizi individuální, skupinovou, týmovou, připravujeme kazuistické semináře. O vhodném typu supervize se spolu domluvíme během úvodního kontaktačního rozhovoru. Podpůrná, rozvojová a vzdělávací funkce supervize se často prolínají.

Co je cílem supervize?

Cílem supervize je obecně podpořit profesní růst pracovníků, kvalitu poskytovaných služeb, zvědomovat motivaci v pomáhající práci a předejít vyhoření. V supervizi si všímáme i interpersonálních nebo interdisciplinárních témat a dalších procesů, které na pracovišti a při poskytování služby probíhají. Základem naší delší spolupráce se stane Supervizní kontrakt, na každé supervizi pak sjednáváme tzv. zakázku: téma, na kterém budeme během aktuální supervize pracovat. 

Jak to na supervizi vypadá?

Základem supervize je partnerský dialog, nicméně supervizní prostor je velmi tvůrčí. Využíváme řadu metod a technik, každý supervizor má svoje osvědčené, a současně je každá supervize unikátním prostorem spolupráce. K dobrému cíli vede více cest. Pokud se objeví téma, které překračuje rámec supervize (např. je vhodné spíše do terapie), domluvíme se, jak dál.

Jaké jsou principy supervizní spolupráce?

Supervizor není v žádném případě expert na vaši práci, spíš vytváří prostor pro reflexi a pohled z více stran. Platí, že všichni aktéři supervize zachovávají mlčenlivost ve vztahu ke sdělnému obsahu, respektují práva ostatních, zachovávají důstojnost a partnerský přístup ve vzájemné komunikaci.

Více o supervizi najdete například na stránkách Českého institutu pro supervizi.