Přednášky:

Zveme vás do klubovny Kulturního centra v Turnově - 

Markova 311 na akci Jaro s Poselstvím Grálu - v rámci kterého budou probíhat:

25.2.2016 přednáška: Lidské vztahy aneb jak vyšší zákony ovlivňují naše životy (přednáší P.Kalpakcis), začátek v 18:00 hod.

10.3.2016 bude probíhat 1.tematický večer - Seznámení s knihou Ve světle Pravdy- Poselství Grálu. Budeme se zabývat tím, co je to Poselství Grálu, kdo je jeho autorem, coje to Hnutí Grálu a jaké hodnoty tato kniha pro jednotlivce i dnešní dobu přináší.Začátek v 18:00 hod.(večery provázejí M.Drobník a P.Kalpakcis)

16.3.2016 přednáška: Je v životě spravedlnost? (přednáší léčitel Petr Březina). Začátek v 19:00 hod.

4 .4 . 2016 přednáška: Reinkarnace. (přednáší Artur Zatloukal). Začátek v 18:00.hod. 

 

Více informací na:  https://poselstvigralu.cz/kalendar-akci/

 

Z čeho vycházíme ?

- ze skutečnosti, že lidský život podléhá jasně daným zákonitostem. Objevit tyto zákonitosti, vřadit se do jejich principu, znamená vřadit se do funkčního systému, podle kterého se vše v našem životě řídí. Takový přístup vede člověka k radostnému a smysluplnému životu. Pochopení těchto zákonitostí má samo o sobě silný uzdravující účinek.

- z vlastních zkušeností a představ, které nám pomáhají utvářet obraz o tom jak funguje svět a člověk v něm

- vycházíme z toho, že člověk není jen fyzické tělo, ale má také duchovní rozměr

- duše se projevuje prostřednictvím našich přání - naše přání jsou síly, které ovlivňují a formují naše životy

- člověk jako součást přírody je podřízen jejím zákonům

- co člověk činí pro druhé, dělá ve skutečnosti pro sebe

- každý člověk má niternou potřebu objevit smysl svého života

- nemoc či jiná fyzická nebo psychická bolest nás nutí opouštět naše navyklé způsoby jednání a hledat nové