Supervize

 
 

Jak zní naše supervizní nabídka? 

Spolupracovat můžeme v supervizi individuální, skupinové, týmové a v rámci kazuistických seminářů. 

Cílem supervize je obecně podpořit profesní růst pracovníků, kvalitu poskytovaných služeb, kvalitu realizovaných pracovních úkolů a zajistit prevenci pracovního vyčerpání a dalších negativních důsledků pracovního stresu. 

Témata supervizních setkání je možné domluvit předem ale není to podmínkou. Základem naší delší spolupráce se stane Supervizní kontrakt.

Za metody supervize zodpovídáme my. Pokud se objeví téma, které překračuje rámec supervize a je vhodné spíše do terapie, domluvíme se, jak dál.

Principy spolupráce: nepřekročitelná je etika supervizních setkání. Všichni aktéři supervize i smluvní strany zachovávají mlčenlivost ve vztahu ke sdělnému obsahu. Aktéři supervize respektují práva ostatních, zachovávají důstojnost a partnerský přístup v komunikaci.