Kateřina Thelenová

Supervizorka, lektorka, vš pedagožka, konzultantka

Vzdělání:

VŠ studium sociologie, andragogiky, sociální práce a doktorské studium na FF UP
v Olomouci 

supervizní výcvik ASVSP v celkové délce 380 hodin v Brně

sebezkušenost individuální i skupinová se zaměřením na narativní přístupy
a rogeriánství

krátkodobé kurzy a výcviky zaměřené na osobnostní rozvoj, profesní růst 

 
 

Čeho si v cením:

V pomáhajících profesích jde pro mě vždy především o kontakt člověka s člověkem. Cením si přímé komunikace, možnosti odložit sociální masky a spolupracovat na tom, co je pro supervidované/ho skutečně podstatné. 

Cením si českého jazyka používaného ve prospěch respektu a úcty k lidem. Cením si ochoty sdílet se mnou emoce. 

A jak to vím? 

Mám skvělé supervizory, pracuji s jejich podporou a pomocí a zažívám v procesu supervize zkušenost přijetí. Proto ji také chci a mohu nabídnout. 

 

Co nabízím:

Transparentní kontraktování, které vždy předchází první supervizi. V kontraktu jsou stanoveny přesné podmínky supervizní spolupráce tak, aby byla předvídatelná. Kontrakt zahrnuje mimo jiné cenu za supervizní práci a cestovní náklady. 

Nabízím individuální supervizi v Liberci a skupinovou supervizi v organizacích v Libereckém a Středočeském kraji, případně v Praze. 

 

individuální supervize osobně v Liberci nebo online: 

  • 1 000,- Kč za každou započatou hodinu práce

skupinovou supervizi v organizacích: 

  • 1 000,- za za každou započatou hodinu práce

 

Kde mě najdete:

thelenova.supervize@centrum.cz

+420 608 570 531

Další informace o mě jsou dostupné také zde: kss.fp.tul.cz