Michal Drobník

Supervizor, terapeut

Vzdělání: VŠ obor sociální práce na TU v Liberci

Komplexní vzdělávací program v psychoterapii - dynamicky orientovaný s důrazem na experienciální a psychosomatický přístup. Pětiletý vzdělávací program akreditovaný pro oblast zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností ČLS J.E.P. V celkovém rozsahu 790 hodin, z toho 130 hodin teorie, 560 hodin osobní zkušenosti a 100 hodin výcvikové supervize.

Supervizní výcvik ASVSP v celkové délce 380 hodin v Brně. 
Krátkodobé kurzy a výcviky zaměřené na osobnostní rozvoj, profesní růst (Biosyntéza, práce se sny). 

Čeho si v životě cením:

Za dobu své praxe jsem potkal mnoho klientů, ale i profesních kolegyň a kolegů, a došel jsem k názoru, že všichni jsme svým způsobem na cestě k úzdravě. Na této cestě se můžeme potkat, kousek spolu jít, sdílet to těžké, radovat se z maličkostí, naučit se novým dovednostem a mnoho dalšího – proto i název našich stránek „Společná cesta“.

 

Co nabízím:

Při práci nabízím své schopnosti, které vycházejí z mnohaleté zkušenosti s klienty v terapeutické komunitě pro drogově závislé a z poradenské činnosti v soukromé praxi.

Nabízím individuální supervizi a terapii v Libereckém kraji a skupinovou supervizi v organizacích v Libereckém a Středočeském kraji, případně v Praze. 


individuální supervize osobně v Liberci nebo online: 

  • 1 000,- Kč za každou započatou hodinu práce

skupinovou supervizi v organizacích: 

  • 1 000,- za každou započatou hodinu práce

terapie

  • 500,- za každou započatou hodinu práce

Kde mě najdete:

drobnik@advaitaliberec.cz

+420 605 136 038

v poradně v Turnově na adrese: Jiráskova ulice 131