Petra Michalová

Krizová interventka, lektorka, psychoterapeutka, supervizorka

Vzdělání:

  • VŠ studium sociální pedagogiky, teologie a sociální práce
  • výcvik v komplexní krizové intervenci
  • výcvik v psychodynamické psychoterapii zaměřený na trauma a jeho mezigenerační přenos (kandidátní člen ČAP od r. 2023)
  • supervizní výcvik ASVSP
  • výcvik v mediaci
  • výcvik v práci s osobním rozvojem adolescentů
  • řada krátkodobých tematických výcviků: práce s týmem, nenásilná komunikace, etika, paliativní péče, intervence u klientů s chováním náročným na péči

 

 

Čeho si v cením:
Cením si života ve všech jeho podobách, vysokou hodnotu má pro mě důstojnost člověka a respekt k druhému. Důležité je pro mě bezpečí, rovnováha moci, autonomie, svoboda. Věřím, že k dobrému cíli vede více cest.
 
V supervizi považuji za zásadní bezpečí, vzájemné naslouchání, ocenění, podporu. Jsem přesvědčena, že cesta reflexe a sebereflexe je cestou ke zralosti, rovnováze a dobrému životu. Supervize je pro mě prostorem ke vzájemnému dialogu a hodně se v ní učím – od kolegů i od účastníků.
 
V psychodynamicky orientované terapii procházím s klienty cestou poznání vlastních hranic, zdrojů, sebeúcty a vědomí vlastní hodnoty. Zaměřujeme se na prožitek bezpečného vztahu prostřednictvím dialogu a lidské blízkosti, na prožívání v těle, pracujeme se sny, s imaginací a dalšími způsoby sebepoznání.
Zvláštní místo v terapii má zkušenost s traumatem, získaná v dětství i v dospělosti nebo přenesená z rodinné historie. Cílem terapie je tuto zkušenost bezpečně zpracovat a integrovat - propojit s naší dospělou existencí na všech úrovních - tělové, duševní, sociální i spirituální. 
 
Co nabízím:
 
individuální supervize osobně (Praha) nebo online: 
 
skupinová (případová, klientsky zaměřená) nebo týmová supervize osobně (Praha, Brno) nebo online: 
1400,- za hodinu supervize, délka supervize se sjednává se zadavatelem podle velikosti týmu a frekvence supervizí
 
 
individuální terapie osobně (Praha) nebo online (Meet, Zoom, Skype, WhatsApp, Teams)
1000,- za 50' sezení (sjednávací schůzka je bezplatná)
 
Při poskytování supervize i terapie pracuji pod kontinuální supervizí.
Jsem kandidátní členka České asociace pro psychoterapii a řídím se jejími standardy.
 
Kde mě najdete:
 
(ikona e-mailu) petra.michalova@gmail.com 
(ikona telefonu - proklik) +420 603 810 164
(ikona LinkedIn - proklik) https://www.linkedin.com/in/petra-michalov%C3%A1-418b7b1a5/

Čeho si v cením:

lidské důstojnosti, respektu, práva na sebeurčení. Principu bezpečí, rovnováhy moci, autonomie, svobody.

Věřím, že k dobrému cíli vede více cest. 

 

V supervizi považuji za zásadní bezpečí, vzájemné naslouchání, ocenění, podporu. Jsem přesvědčena, že cesta reflexe a sebereflexe je cestou ke zralosti, rovnováze a dobrému životu. Supervize je pro mě prostorem ke vzájemnému dialogu a hodně se v ní učím – od kolegů i od účastníků.

 

V psychodynamicky orientované psychoterapii procházím s klienty cestou poznání vlastních hranic, zdrojů, sebeúcty a vědomí vlastní hodnoty. Zaměřujeme se na prožitek bezpečného vztahu prostřednictvím dialogu a lidské blízkosti, na prožívání v těle, pracujeme se sny, s imaginací a dalšími způsoby sebepoznání.

Zvláštní místo v terapii má zkušenost s traumatem, získaná v dětství i v dospělosti nebo přenesená z rodinné historie. Cílem terapie je tuto zkušenost bezpečně zpracovat a integrovat - propojit s naší dospělou existencí na všech úrovních - tělové, duševní, sociální i spirituální.

 

 

Služby a ceny:

 

individuální terapie osobně (Praha) nebo online (Meet, Zoom, Skype, WhatsApp, Teams)

  • 1000,- za 50' sezení (sjednávací rozhovor či schůzka je bezplatná)

 

individuální supervize osobně (Praha) nebo online: 

  • 1200,- za hodinové sezení

 

skupinová (případová, klientsky zaměřená) nebo týmová supervize osobně (Praha, Brno) nebo online: 

  • 1500,- za hodinu supervize, délka supervize se sjednává se zadavatelem podle velikosti týmu a frekvence supervizí

 

 

 

Při poskytování supervize i terapie pracuji pod kontinuální supervizí.

Jsem kandidátní členka České asociace pro psychoterapii a řídím se jejími standardy.

 

 

Kde mě najdete:

petra.michalova@gmail.com 

+420 603 810 164

LinkedIn: Petra Michalová