Jsme skupina supervizorů zaměřených na sociální služby a vzdělávání. Máme společnou výcvikovou minulost a také společná východiska.

Rádi spolu pracujeme, a proto nás tu najdete společně.

Inspirací k formulaci našich společných hodnot, které uplatňujeme v supervizi, je Globální etický kodex.

Naše supervize reflektuje hodnoty: 

  • kontrahování
  • integrity
  • důvěrného charakteru informací
  • péče o pověst profese
  • uznání rovnosti a různorodosti
  • trvalého profesního rozvoje

Vědomě a cíleně se při své prací zabýváme tím, jaké právní a zákonné závazky se naší práce týkají. Reflektujeme situace porušování profesionálního chování. Umíme ukončovat a podporovat ukončení profesního vztahu tam, kde je porušovaná rovnováha zodpovědnosti. Reflektujeme střety zájmů a hranice vhodné a nevhodné interakce na supervizi. 

Všichni pracujeme pod supervizí. Máme k dispozici individuální supervizi, skupinovou a týmovou supervizi a také kolegiální supervizní skupiny.

 

 

Michal Drobník

Michal Drobík 

Petra Michalová

Petra Michalová 

Kateřina Thelenová