Vítejte!

 

Jsme kolegiální skupina supervizorů zaměřených na sociální služby, zdravotnictví a vzdělávání. Máme společnou výcvikovou minulost a také společná východiska. Někteří z nás poskytují taky psychoterapii, někteří připravují vzdělávání na klíč.

Rádi se vzájemně inspirujeme, spolupracujeme, sdílíme podobný pohled na naši práci a její principy. Proto nás tu najdete společně.

 

V supervizi klademe důraz zejména:

* na transparentní a partnerské sjednávání kontraktu

* na vytvoření bezpečného prostředí

* na důvěrný charakter informací

* na pečlivou práci se zakázkou

* na rovnost a respekt k různorodosti

* na trvalý profesní rozvoj.

Při své práci se řídíme Globálním kodexem sociální práce a Etickými zásadami Evropské asociace pro supervizi.

Záleží nám na dobré pověsti naší profese, všichni pracujeme pod supervizí. Využíváme individuální supervizi, skupinovou a týmovou supervizi a také kolegiální supervizní skupiny.

V našem týmu se můžete obrátit na tyto kolegy a kolegyně 

Více informací najdete pod jednotlivými vizitkami:

 

 

Michal Drobník

Michal Drobík 

Petra Michalová

Petra Michalová 

Kateřina Thelenová