Posláním naší poradny je vytvořit pro hledajícího člověka takové podmínky, které přispějí k nalezení jeho vlastních schopností, jež mu pomohou žít plnohodnotnější a šťastnější život. Hledajícím člověkem v tomto smyslu je míněn každý, kdo ve svém životě hledá vyšší hodnoty než je pachtění se po majetku, penězích a úspěších.

Pomáháme lidem kteří se nalézají v těžké životní situaci a hledají trvalou pomoc při jejím řešení.

Pomáháme lidem kteří “hledají cestu”. Tedy lidem, kteří hledají, jak dosáhnou smysluplného a plnohodnotného života.

Z čeho vycházíme ?

- ze skutečnosti, že lidský život podléhá jasně daným zákonitostem. Objevit tyto zákonitosti, vřadit se do jejich principu, znamená vřadit se do funkčního systému, podle kterého se vše v našem životě řídí. Takový přístup vede člověka k radostnému a smysluplnému životu. Pochopení těchto zákonitostí má samo o sobě silný uzdravující účinek.

- z vlastních zkušeností a představ, které nám pomáhají utvářet obraz o tom jak funguje svět a člověk v něm

- vycházíme z toho, že člověk není jen fyzické tělo, ale má také duchovní rozměr

- duše se projevuje prostřednictvím našich přání - naše přání jsou síly, které ovlivňují a formují naše životy

- člověk jako součást přírody je podřízen jejím zákonům

- co člověk činí pro druhé, dělá ve skutečnosti pro sebe

- každý člověk má niternou potřebu objevit smysl svého života

- nemoc či jiná fyzická nebo psychická bolest nás nutí opouštět naše navyklé způsoby jednání a hledat nové